Ny versjon av Minhavn

Homborsund Båtforening har nesten 200 båtplasser og nesten like mange medlemmer. Styret driver foreningen på frivillig basis på sin fritid. Vi er derfor avhengig av en selvbetjeningsløsningen hvor medlemmene kan ordne seg selv. Fra vi digitaliserte med den første versjonen av Minhavn i 2016 gikk vi fra å skrive ut og brette faktura og møteinnkallingen for så å slikke frimerker på 200-konvolutter. Dette slapp vi med Minhavn 1. Men ikke alt fungerte optimalt med Minhavn1, så nå har vi lagd en løsningen hvor medlemmene får selvbetjening. Her ligger filer og informasjon sendt ut av styret. Dialog rundt oppsigelse og sesongleie er også på plass. Mindre arbeid på styret = lettere å rekruttere til styret og en greiere hverdag. Faktura flyttess nå over til Visma, men vil være synlig i Minhavn (kommer)

Siden dette er en stor oppgradering av gamle Minhavn er det helt sikkert at det er noe feil og mangler. Vi setter stor pris på din tilbakemelding. Send oss en mail til homborsund.baatforening@gmail.com om du finner feil.

Publisert: 2021.05.30 Forfatter: Sekretær