Faktura 2021

I år sendes fakturaen ut via VISMA eAccounting ikke Minhavn som tidligere år. Fakturaen er ikke sendt ut pr 30.mai, men kommer veldig snart.

Om du ønsker å betale med en gang er detaljene her;

Kontonr: 2801 04 97037

Pris medlemskap: 500 kr

Teknisk: 3000,- kr

Har du 1 båtplass blir det 3.500,- kr, har du 2 båtplasser blir det 6.500 kr.

Husk å merke innbetaling med plassnr og navn

Publisert: 2021.05.30 Forfatter: Sekretær