Høringsuttalelse


Båtforeningens uttalelse til Grimstad kommune i forbindelse med forslaget til detaljert reguleringsplan for Homborsund brygge og nærmiljøsenter. Uttalelsen bygger på innspill fra foreningens medlemmer og omfatter kun den detaljerte reguleringsplanen for Homborsund brygge. Uttalelsen er enstemmig godkjent av styret i båtforeningen.Publisert: 2021.06.28 Forfatter: Formann