Kart over båtplasser og parkering

Vi ønsker å bruke oppslagstavla på vaktbua for å gi relevant informasjon til brukere av havna. Den er flyttet til kortsiden av vaktbua hvor den er mer synlig. Foreløpig er det satt opp kart over alle brygger og båtplasser i havna samt kart som viser alternativ parkering ved Danevig/ Høifallsvik. Det er også en påminnelse om maks 24 timer parkering på brygga - og at man må regne med at dette blir kontrollert.

Publisert: 2021.07.12 Forfatter: Formann