Ny 300-serie


Det ble på årsmøtet 2021 vedtatt at styret skulle hente inn tilbud på utskifting av 300-serien(blått) da denne er på overtid for utskifting.

Styret har hentet inn tilbud fra fire leverandører, billigste og beste leverandør var VikØrsta. VikØrsta leverte bølgebryteren (800-serien) i 2020, og vi har gode erfaringer med de som leverandør. VikØrsta er representert gjennom forhandler Midstøl Sjø AS i Arendal som foreningen også har brukt til vedlikehold de siste årene. De er raske og greie på pris.

Styret ønsker å heve standarden til den samme som resten av anlegget har med blant annet gangbare utriggere på en side. Styret ønsker også å benytte seg av anledningen til å utvide brygga (rødt på bilde) med 20-25 plasser litt avhengig av størrelse på nye plasser. Kostnadene ved utvidelsen vil i sin helhet finansieres med innskudd (12.000 kr/breddemeter) på de nye båtplassene*. Foreningen har pt 45 på venteliste uten båtplass.

Selve utskiftingen av dagens 300-serie er priset til ca 950.000,- ink mva (båtforeninger får ikke lenger mva-refusjon). Styret anser bryggene som så slitt at de ikke er salgbare. Fjerning av dagens 300-serie er priset til ca 300.000,- ink mva. (de må demonteres, løftes på land og kjøres til deponering) = totalt 1.250.000,- ink.mva. Om noen av våre medlemmer vet om noen som likevel vil se på muligheten for å overta bryggene mottas dette med takk.

* krever godkjenning fra Grimstad kommune. Styret er i dialog og håper å få landet dette snarlig, men må sette brygga i bestilling for å rekke 2022 sesongen.

Er det noe du lurer på ifm. voteringen kan du sende oss en mail på homborsund.baatforening@gmail.com

Alle medlemmer har en stemme. Vær vennlig og legg inn navn og båtplassnr. Båtplassnr finner du på siste faktura eller i Minhavn (https://hombor.no) om du er usikker.

Frist for votering: fredag 5.november. Resultat presenteres på hjemmeside og melding i løpet av helgen 6-7.november.

Av 181 medlemmer har 56 stemt. 55 for utskifting/utbygging og 1 nei.

Styret.

Publisert: 2021.11.08 Forfatter: Styret