Ny 300 serie - spørsmål og svar

  • Har et spørsmål som gjelder økonomien i dette. Finansiering? Hvor stor blir kostnaden for det enkelte medlem på kort og lang sikt?
  • Vårt svar: Vi legger opp til at årlig teknisk leie (kr. 3.000 pr båtplass) i tillegg til å dekke årlig drift og vedlikehold av småbåthavna også skal gå til nødvendig fornyelse av nedslitte brygger. Fornyelsen av 300 serien betyr altså ikke noen ekstra kostnad for det enkelte medlem.
Publisert: 2021.11.02 Forfatter: Formann