Om Homborsund Båtforening

Homborsund båtforening ble dannet i 2004 som den direkte etterfølger av det lokale havnestyret som tidligere ble utnevnt av gamle Eide kommune.

Styret i Homborsund båtforening - 2021

Vi ønsker at all email sendes til homborsund.baatforening@gmail.com. Fint om emailen har emne som inneholder formann, sekretær eller kasserer for å lette arbeidet.

  • Formann: Øivind Olaisen (976 71 542, homborsund.baatforening@gmail.com)
  • Sekretær: Christen Hermansen (452 36 440, homborsund.baatforening@gmail.com)
  • Kasserer: Nina Knutsen (homborsund.baatforening@gmail.com)
  • Vedlikeholdsansvarlig: Dirk Kocian
  • Styremedlem: Skjalg Klette
  • Varamedlem: Wayni Fotland
  • Varamedlem: Torstein Haga

Revisor: Terje Holst

Valgkomitee

  • Leder: Raymond Bech
  • Medlem: Mette Solberg
  • Medlem: Ole Simonsen